صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 28 شهریور 96
آزمایشگاه ها

 آزمایشگاه های تحقیقاتی مسئول
 آزمایشگاه هسته ای پیشرفته
 
 آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک ماده چگال
 
 آزمایشگاه فیزیک محاسباتی و مرکز پردازش موازی
 
 آزمایشگاه نجوم و رصد
 
 آزمایشگاه تحقیقاتی میکرو و نانو اپتیک
 
  
 آزمایشگاه های آموزشی تخصصی
 مسئول
 آزمایشگاه فیزیک مدرن
 
 آزمایشگاه اپتیک فیزیکی
 
 آزمایشگاه اپتیک موجی
 
 آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
 
 آزمایشگاه لیزر
 
 آزمایشگاه الکترونیک1
 
 آزمایشگاه الکترونیک2
 
 آزمایشگاه پیشرفته
 
  
 آزمایشگاه های آموزشی پایه
 مسئول
 آزمایشگاه فیزیک پایه1
 
 آزمایشگاه فیزیک پایه2
 
 آزمایشگاه فیزیک پایه3
 
 آزمایشگاه فیزیک1 فنی
 
 آزمایشگاه فیزیک2 فنی
 
  دانشکده فیزیک |
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.